Trang chủ » Có được sửa đổi thông tin trên văn bằng?

Có được sửa đổi thông tin trên văn bằng?

Khi nộp hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ, Người nộp đơn cần cân nhắc kỹ nội dung xin đăng ký cấp văn bằng bảo hộ nhằm tránh việc sửa đổi lại văn bằng dẫn đến mất nhiều chi phí về thời gian, tiền bạc để sửa lại. Tuy nhiên nhu cầu sửa đổi những nội dung thông tin gì trên văn bằng là nhu cầu chính đáng của chủ văn bằng xuất phát từ thực tế quá trình sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ đó.

Đáp ứng nguyện vọng chính đáng đó, Luật sở hữu trí tuệ 2005 tại Điều 97 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định chi tiết vấn đề này, như sau :
1. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:
a) Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ.
b) Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
2. Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ không phảỉ nộp phí, lệ phí.
3. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung.
Khi thực hiện việc thay đổi nội dung cấp văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải thực hiện theo mẫu biểu Cục sở hữu trí tuệ theo quy định

086.7777.695
086.7777.695