Trang chủ » Tin tức

Tin tức

Trước đây, UBND Hà Nội đã có Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 08/08/2012 quy định diện tích đất sau khi tách thửa phải đạt tối thiểu 30m2 thì mới được cấp sổ đỏ. Tương [...]
Vấn đề sáp nhập DN đã được đề cập khá rõ ràng, cụ thể trong Luật Doanh nghiệp 2005, với các hình thức chia tách, hợp nhất, sáp nhập .Bên cạnh đó các quy [...]
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 43/2010/NĐ-CP, công ty cần đáp ứng các điều kiện sau đây khi chuyển trụ sở chính: a. Về vấn đề đăng ký thuế: [...]
Để một doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động một cách thuận lợi và đúng pháp luật, thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận ĐKDN, [...]
Vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 1966/TCT-CS hướng dẫn về việc rút ngắn thời gian mua hóa đơn cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ/cá nhân. Theo đó: – Các doanh [...]
086.7777.695
086.7777.695