Trang chủ » Dịch vụ cấp phép » Công bố thực phẩm

Công bố thực phẩm

Em đang định sản xuất sản phẩm thực phẩm chức năng, nhưng không biết pháp luật quy định như thế nào để sản phẩm thực phẩm của em đạt điều kiện là sản phẩm [...]
Nhà sản xuất thực phẩm trong nước hay nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường Việt Nam bắt buộc phải thực hiện thủ tục Công bố chất lượng thực phẩm. Để giúp cho [...]
086.7777.695
086.7777.695