Trang chủ » Doanh nghiệp mới thành lập, cần những lưu ý những gì về vấn đề thuế?

Doanh nghiệp mới thành lập, cần những lưu ý những gì về vấn đề thuế?

Để một doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động một cách thuận lợi và đúng pháp luật, thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận ĐKDN, công ty bạn phải đến chi cục thuế nơi công ty bạn đặt trụ sở để làm thủ tục kê khai thuế, và đóng thuế môn bài.
Trong suốt thời gian hoạt động, các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến các loại thuế như sau: thuế thu nhập doanh nghiệp , thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế xuất nhập khẩu, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân

 

Thuế TNDN: là một loại thuế trực thu, “đánh” vào thu nhập chịu thuế của các tổ chức kinh doanh (doanh nghiệp). Thu nhập chịu thuế được xác định bằng (=) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh trừ (-)chi phí hợp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh đó. Tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước sau khi trừ tất cả chi phí
Thuế phải nộp = (DT- CP) x 25%

Thuế VAT: Là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Thuế xuất nhập khẩu: là loại thuế thu vào hành vi xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam

Thuế môn bài: à một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế . Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh , cửa hàng , nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài

Thuế thu nhập cá nhân: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.

086.7777.695
086.7777.695