Trang chủ » Dịch vụ luật sư » Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Khi nộp hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ, Người nộp đơn cần cân nhắc kỹ nội dung xin đăng ký cấp văn bằng bảo hộ nhằm tránh việc sửa đổi lại văn [...]
Logo là biểu tượng sản phẩm qua hình vẽ, hoa văn, kiểu chữ hoặc một dấu hiệu đặc biệt nào đó để xây dựng sự nhận biết bởi một công ty hay một cá [...]
Thương hiệu, nhãn hiệu là tài sản vô giá, một nhân tố sống còn đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, việc bảo vệ nhãn hiệu đồng nghĩa với việc bảo [...]
086.7777.695
086.7777.695