Trang chủ » Đất dưới 30m2 vẫn có thể được cấp sổ đỏ

Đất dưới 30m2 vẫn có thể được cấp sổ đỏ

Trước đây, UBND Hà Nội đã có Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 08/08/2012 quy định diện tích đất sau khi tách thửa phải đạt tối thiểu 30m2 thì mới được cấp sổ đỏ.
Tương tự, UBND Tp.Hồ Chí Minh cũng đã có Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 quy định đất sau khi tách cũng phải có diện tích tối thiểu từ 45 – 120 m2 tùy khu vực và loại đất. Nghị định 43/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 quy định – Đất ở đang sử dụng có diện tích dưới 30m2 được hình thành từ trước ngày UBND tỉnh có quy định về diện tích đất tối thiểu khi tách thửa vẫn được cấp nếu đáp ứng đủ các điều kiện về cấp sổ đỏ.

Đây là một trong số nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013.

Cụ thể, tại khoản 1 và khoản 2 Điều 29 Nghị định này có quy định:
Điều 29: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

086.7777.695
086.7777.695