Trang chủ » Dịch vụ luật sư » Tư vấn Thừa kế - Di chúc

Tư vấn Thừa kế – Di chúc

Tại thời điểm mở thừa kế (thời điểm người để lại di sản chết) thì di sản người chết để lại được chia theo di chúc hoặc theo pháp luật. Và người thừa kế [...]
Văn hóa người Việt trước khi chết chưa quan tâm nhiều đến việc lập di chúc chia di sản dẫn đến nhiều sự việc đáng tiếc xảy liên quan đến tranh chấp di sản [...]
086.7777.695
086.7777.695