Trang chủ » Quy định về chia di sản thừa kế theo pháp luật

Quy định về chia di sản thừa kế theo pháp luật

Văn hóa người Việt trước khi chết chưa quan tâm nhiều đến việc lập di chúc chia di sản dẫn đến nhiều sự việc đáng tiếc xảy liên quan đến tranh chấp di sản do người chết để lại. Để đảm bảo điều chỉnh mối quan hệ này. Luật dân sự 2005 quy định rất chi tiết về chia di sản của người chết theo pháp luật.
Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 thì tài sản của người chết để lại không có di chúc sẽ được phân chia theo quy định thừa kế theo pháp luật (Điều 675).

1. Theo quy định tại điều 676 của Bộ luật dân sự năm 2005 thì những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do
4. Để đảm bảo cuộc sống cho một số thân nhân không có khả năng lao động. Điều 669 Bộ luật dân sự người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.
Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của bộ luật này:
1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.
Đây là một nét nhân văn trong Bộ luật dân sự, vừa đảm bảo sự công bằng về công sức đóng góp cho các cá nhân liên quan.

086.7777.695
086.7777.695