Trang chủ » Dịch vụ luật sư » Tư vấn Luật lao động và việc làm

Tư vấn Luật lao động và việc làm

Nhân sự lao động là yếu tố rất quan trọng với các doanh nghiệp Việt Nam. Tái cấu trúc về nhân sự lao động là cơ sở để đổi mới quản trị nguồn nhân [...]
Tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội quy định đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 [...]
086.7777.695
086.7777.695