Trang chủ » Tư vấn về tái cấu trúc nhân sự

Tư vấn về tái cấu trúc nhân sự

Nhân sự lao động là yếu tố rất quan trọng với các doanh nghiệp Việt Nam. Tái cấu trúc về nhân sự lao động là cơ sở để đổi mới quản trị nguồn nhân lực, cho phép doanh nghiệp nâng cao chất lượng hệ thống quản lý và chất lượng nguồn nhân lực.Các hoạt động để tái cấu trúc nhân sự lao động quan trọng là việc rà soát và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tiến hành điều chỉnh phân cấp phân quyền, thiết lập lại hệ thống mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc, từ đó đánh giá và bố trí sắp xếp lại nhân sự, điều chỉnh các chính sách quản trị nguồn nhân lực mới phù hợp.Tái cấu trúc nhân sự không chỉ đơn thuần là quá trình cắt giảm, điều động nhân sự mà còn là quá trình thay đổi tư duy, nhận thức và phương pháp điều hành.

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên dày dặn kinh nghiệm đã từng đảm nhận vị trí Giám đốc nhân sự cho các tập đoàn kinh tế lớn tại Việt Nam, Luật Thành Công cung cấp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt là tư vấn tái cấu trúc về nhân sự lao động mục đích tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự, lao động cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.

Các vấn đề tư vấn Tái cấu trúc về nhân sự lao động bao gồm:

1. Xây dựng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

2. Định biên nhân sự

3. Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc

4. Xây dựng quy trình tuyển dụng và quản lý nhân sự của doanh nghiệp;

5. Xây dựng quy trình đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác của cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp;

6. Xây dựng chính sách tiền lương và các chính sách phụ cấp, đãi ngộ đối với người lao động nhằm nâng cao sự gắn bó giữa các cán bộ, nhân viên với sự nghiệp lâu dài của doanh nghiệp;

7. Thiết lập quy định về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Công ty;

8. Xác định đơn giá và Quỹ tiền lương kế hoạch cả năm.

9. Xác định cách thức tính trả lương đến từng lao động

10. Xây dựng hệ thống đánh giá hoàn thành công việc, khen thưởng xử phạt.

11. Quy định về thời điểm và quy trình tính trả lương và các chính sách lương đặc biệt.

12. Ban hành, áp dụng và liên tục đánh giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế

13. Và xây dựng các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

086.7777.695
086.7777.695