Trang chủ » Dịch vụ cấp phép » Giấy phép ATVSTP

Giấy phép ATVSTP

1. Dịch vụ cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm hay an toàn thực phẩm hiểu theo nghĩa hẹp là một môn khoa học dùng để [...]
Theo hướng dẫn của thông tư 29/2012 BCT Quy trình cấp chứng nhận ATTP Bộ Công Thương của các cơ quan được phân công như sau: – Doanh nghiệp nộp lên cơ quan có [...]
086.7777.695
086.7777.695