Trang chủ » Dịch vụ cấp phép » Dịch vụ tư vấn cấp sổ đỏ

Dịch vụ tư vấn cấp sổ đỏ

Điều 84. Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu [...]
Thủ tục cấp mới sổ đỏ được đánh giá là rất phức tạp và mất rất nhiều thời gian của Quý khách hàng. Nhằm giúp quý khách hàng giảm bớt thời gian tìm hiểu [...]
086.7777.695
086.7777.695