Trang chủ » Điều kiện để người lao động được hưởng chế độ ốm đau

Điều kiện để người lao động được hưởng chế độ ốm đau

Tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội quy định đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội. Cụ thể là:
– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao đông có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;
– Cán bộ, công chức, viên chức;
– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

Theo quy định tại Điều 22 Luật bảo hiểm xã hội khi đáp ứng đủ những điều kiện sau đây thì người lao động được hưởng chế độ ốm đau:
1. Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở ý tế.
Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hay sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.
2. Có con (con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú được pháp luật công nhận) dưới bẩy tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế.

086.7777.695
086.7777.695