Trang chủ » Thủ tục đăng ký Logo độc quyền

Thủ tục đăng ký Logo độc quyền

Logo là biểu tượng sản phẩm qua hình vẽ, hoa văn, kiểu chữ hoặc một dấu hiệu đặc biệt nào đó để xây dựng sự nhận biết bởi một công ty hay một cá nhân và được gắn với sản phẩm hoặc dịch vụ của của công ty/cá nhân đó. Logo cũng chính là hình ảnh biểu tượng của doanh nghiệp. Nhìn dưới khía cạnh pháp lý logo là một loại của nhãn hiệu mà chủ sở hữu cần bảo hộ để tránh cá nhân, tổ chức khác sử dụng làm giả, làm nhái. Vì vậy thủ tục đăng ký logo cũng phải tuân thủ trình tự thủ tục chung về đăng ký nhãn hiệu, tuy nhiên nó cũng có một số đặc thù riêng cần lưu ý.

Khi nộp hồ sơ đăng ký logo độc quyền, chủ sở hữu cần chuẩn bị các hồ sơ sau:
– Mẫu logo độc quyền
– Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền (theo mẫu)
– Giấy uỷ quyền (gửi lại cho khách hàng sau khi nhận được thông tin yêu cầu đăng ký)
Phần danh mục các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong tờ khai phải được liệt kê rõ ràng các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu (logo) và phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice.
– Qui chế sử dụng độc quyền logo nếu logo thương hiệu độc quyền yêu cầu bảo hộ là lô gô độc quyền tập thể.
– Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động…)
– Bản sao đơn đầu tiên hoặc Giấy chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế
– Tài liệu xác nhận về xuất xứ, giải thưởng, huy chương nếu logo độc quyền chứa đựng các thông tin đó.
– Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên độc quyền logo có sử dụng các biểu tượng, tên riêng…
Thời hạn được cấp văn bằng bảo hộ: Theo luật định, thời gian kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (logo) là khoảng 10 đến 12 tháng (với điều kiện là logo đáp ứng các điều kiện bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu và đơn đăng ký nhãn hiệu không bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị phản đối).

086.7777.695
086.7777.695