Trang chủ » Đăng ký website với Bộ công thương

Đăng ký website với Bộ công thương

Hiện nay, các website thương mại tồn tại như là một nhu cầu không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh ngày nay để cung cấp hàng hóa, dịch vụ đến người tiêu dùng sao cho tiện lợi nhất. Để đảm bảo sự cạnh tranh công bằng cũng như việc kiểm soát các giao dịch diễn ra pháp luật cũng đã đưa ra các quy định liên quan về việc đăng ký Website với Bộ công thương.

Theo quy đinh tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP; Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử thì Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập nhằm phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Thủ tục đăng ký website với Bộ công thương – trang thông tin điện tử bán hàng:
+ Thông báo với Bộ công thương trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

+ Nội dung thông báo bao gồm: tên miền; lọa hàng hóa/dịch vụ giới thiệu trên website; tên đăng ký của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp sở hữu web; địa chỉ; đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập/mã số thuế cá nhân; thông tin về người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;

Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:
Tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi đã hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ; đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng.

Hồ sơ đăng ký bao gồm các tài liệu sau:
+ Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
+ Bản sao chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức)/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/ giấy phép đầu tư (nếu là thương nhân);
+ Bản đề án cung cấp dịch vụ;
+ Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
+ Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ của website, các điều kiện giao dịch chung (nếu có);
+ Các giấy tờ, tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.
Để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin giấy phép hoạt động trang thông tin thương mại điện tử, quý khách vui lòng liên hệ với Luật Thành Công qua đường dây nóng hoặc email. Chúng tôi luôn sẵn sàng từ vấn cho quý khách về việc đăng ký website với Bộ công thương.

086.7777.695
086.7777.695