Trang chủ » Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Hà Nội cho người nước ngoài

Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Hà Nội cho người nước ngoài

Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Hà Nội cho người nước ngoài

Luật Thành Công cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động tại Hà Nội cho người nước ngoài. Theo quy định hiện hành, người nước ngoài khi muốn lao động và làm việc lâu dài tại Việt Nam phải xin giấy phép lao động. Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp các bước để làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

1. Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

* Điều kiện cấp Giấy phép lao động như thế nào

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

– Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật (đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề)

– Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc

– Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

– Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

* Đối tượng được cấp Giấy phép lao động

– Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

– Thời giam làm việc liên tục từ đủ 30 ngày và trên 90 ngày cộng dồn trong 1 năm;

– Không thuộc các trường hợp miễn Giấy phép lao động theo quy định tại Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội: Mẫu số 07

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (nếu của nước ngoài cần phải hợp pháp hóa lãnh sự)

– Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp có giá trị thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (nếu của nước ngoài cần phải hợp pháp hóa lãnh sự). Trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp

– Văn bản chấp thuận cho phép sử dụng lao động nước ngoài

– Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật (nếu giấy tờ do nước ngoài cấp cần phải hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt)

– 02 ảnh kích thước 4cm x 6cm: ảnh màu, phông nền trắng, chụp chính diện, rõ nét

– Bản sao chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu theo quy định của pháp luật.

Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày lao động người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và xã hội Hà Nội (Đối với trường hợp nộp hồ sơ cấp Giấy phép lao động theo dịch vụ công tại website: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn thì cần nộp trước ít nhất 07 ngày làm việc

Thời hạn giải quyết trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nếu nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến thời gian là 05 ngày làm việc)

3. Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Trường hợp giấy phép lao động bị mất, hỏng, hết hạn hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động. Cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội; Mẫu số 07

– 02 ảnh màu kích thước 4cm x 6cm chụp chính diện, phông nền trắng, rõ mặt, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ

– Giấy phép lao động đã được cấp, cụ thể:

+ Trường hợp Giấy phép lao động bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền nước ngoài theo quy định của pháp luật;

+ Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh;

+ Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì phải có giấy khám sức khỏe theo quy định

Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và xã hội Hà Nội

Thời hạn giải quyết trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

086.7777.695
086.7777.695