Trang chủ » Thủ tục thế chấp Quyền sử dụng đất để vay ngân hàng như thế nào?

Thủ tục thế chấp Quyền sử dụng đất để vay ngân hàng như thế nào?

Hiện nay, hoạt động vay vốn ngân hàng bằng hình thức thế chấp Quyền sử dụng đất diễn ra phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu hết thủ tục thế chấp Quyền sử dụng đất để vay ngân hàng. Theo tinh thần điều Luật 715 Bộ Luật Dân sự 2005 về “Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất” thì việc thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) là việc bên thế chấp là bên sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình để thế chấp cho ngân hàng, bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bên vay vốn (có thể là chính bên thế chấp hoặc là bên thứ ba) với bên nhận thế chấp là ngân hàng.

Kiểm tra tính pháp lý của tài sản theo quy định tại Điều 188 Luật Đất Đai 2013 về “Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất”, gồm: (1) kiểm tra Giấy chứng nhận hoặc các giấy tờ hợp pháp khác quy đinh tại Khoản 3 Điều 186 và Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 để xác định tính xác thực của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất; (2) kiểm tra lại chính quyền địa phương để xác định đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
– Kiểm tra thực địa, khảo sát, đo đạc và tiến hành định giá tài sản;
– Nhận bản gốc giấy chứng nhận hoặc các giấy tờ hợp pháp khác theo quy định của Luật Đất đai 2013;
– Lập và ký Hợp đồng thế chấp giữa ngân hàng và bên thế chấp (người có quyền sử dụng đất), thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp tại tổ chức hành nghề công chứng.
– Tiến hành việc đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc Sở tài nguyên và Môi Trường và Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài Nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã , thành phố thuộc tỉnh.
– Sau khi đã đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất , các thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất đã hoàn tất.

086.7777.695
086.7777.695