Trang chủ » Tư vấn thành lập công ty cổ phần nhanh chóng

Tư vấn thành lập công ty cổ phần nhanh chóng

Hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp để phục vụ cho công việc kinh doanh đã trở nên phổ biến và cần thiết. Tuy nhiên, đối với mỗi cá nhân tổ chức khác nhau lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp lại rất khác nhau.

Theo nghĩa chung nhất, công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 thành viên góp vốn và không hạn chế số lượng tối đa. Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp. Việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.

Những ai được quyền thành lập công ty cổ phần?
Cũng giống như các loại hình doanh nghiệp khác, pháp luật quy định tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam ngoại trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014.

Vốn để thành lập công ty cổ phần?
Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định khác có liên quan không quy định cụ thể số vốn cho mỗi loại hình doanh nghiệp. Các cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp căn cứ trên khả năng và công việc kinh doanh để quyết định số vốn điều lệ của doanh nghiệp. Trừ trường hợp, số ngành nghề kinh doanh cần yêu cầu vốn pháp định. Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng tới loại hình doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm?
Căn cứ theo pháp luật hiện hành, hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty cổ phần.

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương

đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần?
Cũng giống như các loại hình doanh nghiệp khác, chủ thể thành lập công ty cổ phần sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh trực tiếp hoặc thông qua hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia.

Khi hồ sơ của cá nhân, tổ chức được chấp thuận. Cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế và cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ tiến cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho chủ thể đăng ký doanh nghiệp.

Nếu bạn không muốn mất nhiều thời gian cho việc soạn thảo, bổ sung hồ sơ, hãy đến với Luật Thành Công để dành thời gian tập trung vào kế hoạch kinh doanh của mình. Đến với Luật Thành Công, quý khách sẽ được hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả, chính xác, cụ thể:

• Tiếp nhận thông tin của khách hàng trực tiếp tại văn phòng, qua email, điện thoại. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ và tiến hành tư vấn bước đầu cho quý khách.

• Soạn thảo hồ sơ thành lập cho khách hàng dựa theo yêu cầu của khách hàng và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

• Đại diện khách hàng nộp và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước

• Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và thông báo cho khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh nếu có liên quan đến hồ sơ.

• Tiến hành hậu mãi tới quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại công ty nếu co bất kỳ vướng mắc nào sau khi thành lập.

086.7777.695
086.7777.695