Trang chủ » Tư vấn thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

Tư vấn thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp là một tài liệu (phiếu) do Sở Tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp, có giá trị chứng minh một người có hay không có án tích; có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, quản lý hay thành lập doanh nghiệp hay không.

I. Yêu cầu cấp lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam.
1. Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Công dân thông tin vào đơn yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận một cửa) – Sở Tư pháp.
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hoàn toàn hợp lệ, cán bộ tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ phải hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Bước 3: Bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận, chuyển hồ sơ tới Phòng Lý lịch Tư pháp để giải quyết theo quy định.
Bước 4: Phòng Lý lịch tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và tiến hành giải quyết theo quy định và chuyển kết quả sau khi giải quyết tới bộ phận một cửa đúng thời gian quy định.
Trường hợp khi tiến hành giải quyết phát hiện hồ sơ cần tiến hành xác minh hoặc bổ sung hồ sơ thì Phòng Lý lịch tư pháp thông tin kịp thời tới bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian giải quyết(nếu cần) cho công dân.
Bước 5: Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả từ Phòng Lý lịch tư pháp, vào sổ và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện như sau:

Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính – Sở Tư pháp.
Cách 2: Người có yêu cầu cấp phiếu lý lịc tư pháp mà không có điều kiện trực tiếp đến Sở Tư pháp để nộp hồ sơ, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay.
Chú ý: Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.
Trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, con, vợ, chồng, của người ủy quyền, thì giấy ủy quyền được thay thế bằng giấy tờ chứng minh mối quan hệ.
II. Thành phần hồ sơ:
A. Trường hợp nộp trực tiếp:

1. Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu
2. Sổ hộ khẩu gia đình và Giấy chứng minh nhân dân
Chú ý: Trong trường hợp không có nơi thường trú thì nộp sổ tạm trú.

B. Trường hợp uỷ quyền:

1. Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu.
2. Sổ hộ khẩu gia đình và Giấy chứng minh nhân dân của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
3. Bản chính Văn bản ủy quyền được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng.
Chú ý: Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, con của mình thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ để chứng minh mối quan hệ (ví dụ : giấy khai sinh; giấy đăng ký kết hôn).
4 . Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người được ủy quyền.
Giấy tờ trong hồ sơ nộp là bản sao chứng thực hoặc bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu.
III. Cơ quan thực hiện:
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lý lịch tư pháp – Sở Tư pháp.
– Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh; Các cơ quan tiến hành tố tụng và UBND cấp xã.
IV. Kết quả thực hiện:
– Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 hoặc số 2
Chú ý : Phiếu số 2 chỉ cấp cho công dân khi công dân có yêu cầu
Số lượng Phiếu Lý lịch Tư pháp được cấp theo yêu cầu của công dân
– Trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải trả lời bằng văn bàn và nêu rõ lý do từ chối.
V. Dịch vụ của Luật Thành Công
– Tư vấn thủ tục các bước để cấp phiếu lý lịch tư pháp.
– Tiến hành soạn hồ cho khách hàng theo các biểu mẫu do pháp luật quy định trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu mà khách hàng cung cấp, chuẩn hóa hồ sơ;
– Đại diện ủy quyền cho quý khách hàng tới Sở tư pháp để nộp, rút và nhận kết quả Hồ sơ

086.7777.695
086.7777.695